Panj-taara-logo-white-transparent-1

Margarita Pizza

$17.99

Pizza base sauce, mozzarella cheese, fresh tomato, cherry tomato, pesto sauce.

Category: